Właściwości ogrodzeń Everwood

Właściwości ogrodzeń Everwood
 Higroskopijność         Mniej niż 2%
 Współczynnik rozszerzalności cieplnej         Podobne do miękkiego drewna drzew iglastych
 Gęstość         Od 0,6 g/cm3 do 0,9 g/cm3 (drewno miękkie-drewno twarde)
 Odporność na insekty i grzyby         Pełna
 Palność         Trudno palny
 Odporność na działanie czynników zewnętrznych         Materiał nie butwieje (nie gnije), kolor stabilny w warunkach normalnych
 Giętkość         Porównywalna z drewnem
 Opór cieplny         16,5 W/m2K

 

         0,06 m2K/W

 Izolacja        Materiał wykazuje doskonałe zdolności izolacji cieplnej i dźwiękowej zgodnie ze swoją strukturą komórek, nie przewodzi prądu elektrycznego
 Temperatura mięknienia/zeszklenia         70oC/ 97oC
 Ciężar właściwy         Może być zróżnicowany w zależności od procesu produkcyjnego
 Tolerancja wymiarów         +/-1,5 mm