foto42Profile Everwood to elementy ogrodzenia o najwyższej jakości. W związku z tym że są one wypełnione takim samym tworzywem, w przypadku powstania powierzchniowego uszkodzenia pod spodem jest taki sam kolor. Więc nie trzeba kupować nowego profilu wystarczy go odpowiednio wyszlifować. O najwyższej jakości świadczą poniższe właściwości fizyczne.

Cechy profili Everwood

Lp. Właściwości Stwierdzona wartość Wymagana wartość
1 Stałość wymiarów 0,17% Max. 1%
2 Wytrzymałość na uderzenia 8,5 k/m2 Min. 3,5 k/m2
3 Wytrzymałość na zginanie 63,8 MPa Min. 30 MPa
4 Wytrzymałość na nasiąkanie 0,17% Max. 0,5%

Właściwości fizyczne

Cecha Wartość
Higroskopijność Mniej niż 2%
Współczynnik rozszerzalności cieplnej Podobne do miękkiego drewna drzew iglastych
Gęstość Od 0,6 g/cm3 do 0,9 g/cm3 (drewno miękkie-drewno twarde)
Odporność na insekty i grzyby pełna
Palność Trudno palny
Odporność na działanie czynników zewnętrznych Materiał nie butwieje (nie gnije), kolor stabilny w warunkach normalnych
Giętkość Porównywalna z drewnem
Opór cieplny 16,5 W/m2K0,06 m2K/W
Izolacja Materiał wykazuje doskonałe zdolności izolacji cieplnej i dźwiękowej zgodnie ze swoją strukturą komórek, nie przewodzi prądu elektrycznego
Temperatura mięknienia/zeszklenia 70oC/ 97oC
Ciężar właściwy Może być zróżnicowany w zależności od procesu produkcyjnego
Tolerancja wymiarów +/-1,5 mm

sosnaProfile Everwood można czyścić ogólnodostępnymi środkami czyszczącymi z wyłączeniem środków zawierających substancje ścierne, rozpuszczalników, kwasów, zasad.

Profile posiadają pełną odporność na wodę morska oraz czynniki atmosferyczne takich jak śnieg czy deszcz oraz na temperatury dodatnie i ujemne w strefie klimatu umiarkowanego.

 

Profile Everwood objęte są gwarancją na okres 5 lat na:

  • Działanie grzybów, pleśni
  • Rozwarstwiania materiału,
  • Gnicie
  • Wchłanianie wody